Planritning

Huset har tre våningar ett entréplan, nedre plan och övre plan.