Priser & bokning 

Sommarsäsongen 2022 (v.22 - v.47)

14.300 kr (söndag - söndag)

10.800 kr (söndag - torsdag)

10.800 kr (torsdag - söndag)

Vintersäsongen 2022-2023

Avresestädning ingår i priserna.

För bokning vänligen kontakta Thomas Wadstein (thomas.wadstein@icloud.com)